Loading...
Algemene voorwaarden 2023-11-19T09:43:05+00:00

Algemene voorwaarden

Deelname aan de yogalessen van Yoga-4U betekent dat je akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.

Inschrijfvoorwaarden
Alle aanmeldingen vinden plaats door het invullen van het inschrijfformulier. De 1e les is altijd een gratis proefles, m.u.v. privé-lessen. Daarna geef je pas door of je wilt doorgaan en is inschrijving een feit. En ook pas dan verplicht je je tot betaling van het volledige lesgeld, ook als je de lessen niet of slechts gedeeltelijk bijwoont. Wanneer je start halverwege de maand, dan zijn de kosten € 12,50 per (losse) les tot de start van het abonnement. Opzegtermijn is 1 maand, graag melden voor de 1e dag van de maand.

Lesdata
Yoga-4U houdt rekening de met basisschoolvakanties (regio Noord). Er wordt geen les gegeven op nationale feestdagen. In overleg met de cursisten en docent worden er in sommige schoolvakanties wel (deels) lessen gegeven.

De lestijden zijn op maandagavond en woensdagavond van 18.30 tot 19.30 uur en van 20.15 tot 21.15 uur en woensdagochtend van 09:30-10:30 uur.

Inschrijvingen
Je kunt je inschrijven door het inschrijfformulier volledig in te vullen.

Kosten en betaling
De kosten per maand zijn vanaf  1 augustus 2023 € 45,= Je kunt het verschuldigde bedrag uiterlijk 2 weken na ontvangst van de maandfactuur overmaken. Hiervoor ontvang je rond de 25e van de maand een factuur per e-mail. Indien gewenst kan ik je ook een “Tikkie” sturen via WhatsApp. Een losse les kost € 15,00 (minimaal 3 lessen per maand) en betaal je contant of per ” Tikkie” in de les.

Yoga-4U is (gespreid over het jaar) ongeveer 8 weken gesloten. Hier is de maandprijs reeds op aangepast. Bij ziekte van de docent kunnen meerdere lessen uitvallen. Hierbij worden geen restitutie kosten verleend. De docent zal er uiteraard alles aan doen om de lessen door te laten gaan.

Abonnees hebben altijd een plek in de les. Betaal je per keer en de groep is al te vol, dan zou je je les kunnen mislopen, maar we proberen altijd of je er nog bij kan. Te vol is echter niet prettig.  Indien alle groepen vol zijn, kun je je naam op de wachtlijst laten zetten. Zodra er plek is krijg je bericht. Plaats en lestijden kun je terugvinden bij Praktische informatie en in de Agenda.

Alle bovenstaande prijzen zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen. Het lesgeld kan 1 x per jaar worden aangepast. Hiervan word je tijdig op de hoogte gesteld.

Zwangerschapsyoga en kinderyoga

Deze lessen liggen voorlopig stil i.v.m. andere werkkring.

Zwangerschapsyoga werd tot maart 2022 gegeven in blokken van 8 lessen, per les € 15,=. Ook hier was de eerste les gratis.
(Omdat je als zwangere niet per maand in- en uitstroomt krijg je elke maand aan het eind een factuur in de mail met het aantal gevolgde lessen. Door inschrijving verplicht je je tot betaling van het volledige lesgeld.  Wanneer je de les om wat voor reden dan ook niet kunt volgen, dien je jezelf minimaal 24 uur van te voren je af te melden. Anders betaal je gewoon de les. Het verschuldigde bedrag maak je binnen twee weken na factuurdatum over op rekeningnummer NL16 ABNA 0420 8914 20 t.n.v. R.L.Siegmann o.v.v. cursus ZW-Yoga-4U, contant of per bank.

Na de bevalling was er mogelijkheid tot een terugkom-moment met je andere cursisten om lekker met je baby te komen bij kletsen, onder het genot van thee met wat lekkers. En partnerles was uiteraard ook mogelijk.

Privélessen

Privélessen gaan alleen op afspraak en kosten € 75,= per les. Voor deze lessen geldt geen gratis proefles. Ook dient u uiterlijk 24 uur van te voren af te zeggen, anders verplicht u zich tot het betalen van het volledige lesgeld.

Opzeggen kan altijd
Alleen schriftelijke opzeggingen worden in behandeling genomen. Als je om wat voor reden dan ook wilt stoppen, heb je nog een betaalverplichting van 4 weken/lessen. Er kan schriftelijk worden opgezegd bij de yogadocent.  In overleg kan je abonnement maximaal 8 weken gepauzeerd worden (bijv. bij een ernstige blessure, operatie). Daarna gaat de abonnementsprijs gewoon weer in.

De les
Het is belangrijk om op tijd te komen. De ruimte is vanaf 15 minuten voor de les geopend. Probeer uiterlijk 10 minuten voor aanvang van een les aanwezig te zijn. Wanneer de les begint, gaat de buitendeur dicht vanwege onze veiligheid. Mobiele telefoons moeten worden uitgezet tijdens de les. Jassen, tassen, telefoons, schoenen en andere bezittingen kunnen in de hal worden gelaten.
Ook is het voor jezelf fijn wanneer je eten al is gezakt. Probeer dus max. anderhalf uur voor de les te eten.

De yogaruimte is ruim, rustig en schoon en in de winter heerlijk verwarmd. De matjes liggen ook ruim opgesteld.
Na de les krijg je altijd een heerlijk kopje thee (gratis).

Voor je medecursisten is het fijn als schone kleren aantrekt voor de les (zodat er geen sterke etens- of andere geuren in je kleding hangen) en geen sterke parfum op hebt. 😉

In verband met de hygiëne is het fijn wanneer je je eigen mat gebruikt en je schoenen in de hal in de kast of op de grond te plaatsen. Yogamatten zijn verkrijgbaar bij de betere sportzaak maar ook op internet, bijv. yogamat-online.nl. Er zijn natuurlijk wel matten aanwezig. Zorg voor schone handen en voeten. Zo blijft de ruimte schoon en fris voor iedereen. Wanneer je last hebt van een voetaandoening die besmettelijk kan zijn, draag dan sokken tijdens de les. Uiteraard geldt ook het meest recente corona-protocol in de studio.

Parkeren gratis

Verhinderd
Bij verhindering wordt het op prijs gesteld dit zo spoedig mogelijk door te geven via een WhatsApp of sms naar het telefoonnummer dat je krijgt bij inschrijving, of bij langere afwezigheid per mail naar info@yoga-4u.nl. Zo kan er ruimte gecreëerd worden voor mensen die een gemiste les willen inhalen. Voor de zwangerschapyoga of privé-les betaal je bij afmelding korter dan 24 uur voor aanvang van de les het volledige lesgeld.  Bij een langdurige aantoonbare blessure of ziekte is het mogelijk na vier weken je abonnement te bevriezen, zodat de kosten niet oplopen, tot een maximum van 8 weken. Ben je een keer verhinderd om wat voor reden dan ook, dan is er geen restitutie van lesgeld. Wel is er de mogelijkheid om op een ander uur die maand de les in te halen. Mocht een les onverhoopt niet door kunnen gaan op initiatief van de docent, dan hoor je dit zo snel mogelijk via mail en/of WhatsApp. Ziekte van de docent is overmacht en de les is daardoor niet altijd in te halen. Bij twijfel of er les is: er staat altijd op de site onder het tabje “Praktische Informatie” en “AGENDA” of de les die avond doorgaat.

Gezondheid /medische informatie
Indien je een blessure hebt of een ander lichamelijk ongemak, laat dit dan altijd aan de yogadocent weten voordat je aan de yogales begint. Dan kunnen de oefeningen worden aangepast aan je mogelijkheden. Ben je in verwachting, dan kun je vanaf 16 weken meedoen met de zwangerschapsyoga. Ook al heb je nog nooit yoga gedaan ☺. Bij fysieke klachten adviseert Yoga-4U eerst een arts te raadplegen. Yoga-4U is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade of opgelopen letsel van de deelnemer, in en om (buiten) de yogaruimte.

Aansprakelijkheid
Yoga-4U is niet aansprakelijk voor schade aan personen en/of eigendommen in en om (buiten) de yogaruimte. Evenmin is zij aansprakelijk voor diefstal,  verlies en/of vermissing van persoonlijke goederen tijdens de door haar georganiseerde lessen in en om (buiten) de yogaruimte.