Loading...
Algemene voorwaarden 2019-05-05T09:19:09+00:00

Algemene voorwaarden

Deelname aan de yogalessen van Yoga-4U betekent dat je akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.

Inschrijfvoorwaarden
Alle aanmeldingen vinden plaats door het invullen van het inschrijfformulier. De betaling vindt steeds plaats aan het eind van elke maand d.m.v. een factuur per e-mail. Door inschrijving verplicht je je tot betaling van het volledige lesgeld, ook als je de lessen niet of slechts gedeeltelijk bijwoont.

Lesdata
Yoga-4U houdt rekening de met basisschoolvakanties (regio Noord). Er wordt dan geen les gegeven evenals op nationale feestdagen. In overleg met de cursisten en docent kunnen er in de schoolvakanties wel lessen worden gegeven. Voor de extra lessen tijdens vakantietijd, geldt dat er een minimum is van 4 cursisten die zich hebben aangemeld. De lestijden zijn op maandagavond van 18.30 tot 19.30 uur en van 20.00 tot 21.00 uur.

Inschrijvingen
Je kunt je inschrijven door het inschrijfformulier volledig in te vullen.

Kosten en betaling
De kosten per maand zijn voor hatha yoga € 36,= (€ 9,= per les). Duurt de maand een week korter of langer dan wordt je maandfactuur daaraan aangepast.  Je kunt het verschuldigde bedrag uiterlijk 2 weken na ontvangst van de maandfactuur overmaken op rekeningnummer NL16 ABNA 0420 8914 20 t.n.v. R.L.Siegmann o.v.v. cursus Yoga-4U. Hiervoor ontvang je rond de 20e van de maand een factuur per e-mail. Een losse les kost € 10,00 en betaal je contant in de les.

Abonnees hebben altijd een plek in de les. Betaal je per keer en de groep is al te vol, dan zou je je les kunnen mislopen, maar we proberen altijd of je er nog bij kan. Te vol is echter niet prettig. In elke les zijn er twee plekken beschikbaar voor niet-abonnees. Indien alle groepen vol zijn, kun je je naam op de wachtlijst laten zetten. Zodra er plek is krijg je bericht. In de toekomst komen er meerdere groepen, dit komt in de nieuwsbrief. Plaats en lestijden kun je terugvinden bij Praktische informatie en in de Agenda.

Alle bovenstaande prijzen zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen. Het lesgeld kan 1 x per jaar worden aangepast. Hiervan word je tijdig op de hoogte gesteld. In de vakanties wordt het lesgeld niet doorberekend.

Zwangerschapsyoga
Zwangerschapsyoga wordt gegeven in blokken van 4 lessen, per les € 15 euro. Ook hier is de eerste les gratis. Omdat je niet per maand instroomt krijg je elke vier weken een factuur van € 60 in de mail. Door inschrijving verplicht je je tot betaling van het volledige lesgeld, ook als je de lessen niet of slechts gedeeltelijk bijwoont.  In de laatste maand van je zwangerschap betaal je natuurlijk alleen het aantal lessen dat je daadwerkelijk hebt gevolgd. Het verschuldigde bedrag maak je binnen twee weken na factuurdatum over op rekeningnummer NL16 ABNA 0420 8914 20 t.n.v. R.L.Siegmann o.v.v. cursus ZW-Yoga-4U, contant of per bank. Na de bevalling is er een terugkom-moment met je andere cursisten, waarin je een workshop babymassage krijgt en deze is (eenmalig) gratis! Wil je meerdere keren babymassage doen, kan dat in overleg, ook op afspraak bij jou thuis. Prijs is dan ook in overleg.

Opzeggen kan per maand
Alleen schriftelijke opzeggingen worden in behandeling genomen. Tot de 15e van elke maand kan schriftelijk worden opgezegd bij de yogadocent. Hierna is opzegging niet meer mogelijk en moet je wachten tot de volgende maand. In overleg kan je abonnement gepauzeerd worden (bijv. bij een blessure).

De les
Het is belangrijk om op tijd te komen. De ruimte is vanaf 15 minuten voor de les geopend. Probeer uiterlijk 10 minuten voor aanvang van een les aanwezig te zijn. Wanneer de les begint, gaat de buitendeur dicht vanwege onze veiligheid. Mobiele telefoons moeten worden uitgezet tijdens de les. Jassen, tassen, telefoons, schoenen en andere bezittingen kunnen in de ruimte zelf op de bank worden neergelegd.

In verband met de hygiëne is het fijn wanneer je je eigen mat gebruikt en de schoenen bij de deur onder de bank te plaatsen. Yogamatten zijn verkrijgbaar bij de betere sportzaak maar ook op internet, bijv. yogamat-online.nl. Er zijn natuurlijk wel matten aanwezig. Zorg voor schone handen en voeten. Zo blijft de ruimte schoon en fris voor iedereen. Wanneer je last hebt van een voetaandoening die besmettelijk kan zijn, draag dan sokken tijdens de les.

Verhinderd
Bij verhindering wordt het op prijs gesteld dit zo spoedig mogelijk door te geven via een WhatsApp of sms naar het telefoonnummer 06 1715 6896 of mail naar info@yoga-4u.nl. Bij een langdurige aantoonbare blessure of ziekte is het mogelijk na twee weken je abonnement te bevriezen, zodat de kosten niet oplopen. Ben je een keer verhinderd om wat voor reden dan ook, dan is er geen restitutie van lesgeld. Wel is er de mogelijkheid om op een ander uur die maand de les in te halen. Mocht een les onverhoopt niet door kunnen gaan op initiatief van de docent, dan hoor je dit zo snel mogelijk. Er wordt dan op een later tijdstip een vervangende les aangeboden of je krijgt het lesgeld van die les retour.

Gezondheid /medische informatie
Indien je een blessure hebt of een ander lichamelijk ongemak, laat dit dan altijd aan de yogadocent weten voordat je aan de yogales begint. Dan kunnen de oefeningen worden aangepast aan je mogelijkheden. Ben je in verwachting, dan kun je vanaf 14 weken meedoen met de zwangerschapsyoga. Ook al heb je nog nooit yoga gedaan ☺. Bij fysieke klachten adviseert Yoga-4U eerst een arts te raadplegen. Yoga-4U is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade of opgelopen letsel van de deelnemer, in en om (buiten) de yogaruimte.

Aansprakelijkheid
Yoga-4U is niet aansprakelijk voor schade aan personen en/of eigendommen in en om (buiten) de yogaruimte. Evenmin is zij aansprakelijk voor diefstal,  verlies en/of vermissing van persoonlijke goederen tijdens de door haar georganiseerde lessen in en om (buiten) de yogaruimte.